Klingstedt, Anna Therese_Srådg

Anna Therese Klingstedt

Avdeling
Forsvarets høgskole
Stilling
Seniorrådgiver
Tittel
Formidlingsrådgiver
Telefon: +4799092284

(f. 1970) Cand. polit. med statsvitenskap hovedfag fra universitetet i Oslo, 2004, og årsstudium i kommunikasjonsrådgivning fra Høgskolen i Lillehammer. Therese har erfaring fra journalistikk, forlagsarbeid og markedsføring. 

Hun er til daglig ansatt i Fagstabens Seksjon for FoU-administrasjon som seniorrådgiver og arbeider med alt innenfor forskningskommunikasjon. 

Therese er kontaktperson for spørsmål om forskning og utvikling ved Forsvarets høgskole i sosiale medier, på forsvaret.no og i nyhetsbrev.