Hans-Christian Knevelsrud

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Stipendiat
Tittel
Oberstløytnant