Kirstine Louise Ulberg Knudsen

Avdeling
Sjøkrigsskolen (SKSK)
Stilling
Faglærer
Tittel
Løytnant