Ina Holst-Pedersen Kvam_V2

Ina Holst-Pedersen Kvam

Avdeling
Sjøkrigsskolen (SKSK)
Stilling
Forsker

Holst-Pedersen Kvam er forsker ved Seksjon for sjømakt og lederskap ved FHS/Sjøkrigsskolen. Hun har en mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen (UiB) fra 2018 med spesialisering i russisk maritim forsvarsplanlegging og implikasjonene for norsk maritim strategi i et NATO-rammeverk. 

Ved FHS/Sjøkrigsskolen forsker hun på det russiske forsvaret med særlig fokus på russisk strategisk tenkning og operasjonskunst samt sjømakt- og strukturutvikling, militær doktrine og strategi.

Holst-Pedersen Kvam er også serieredaktør for seksjonens Concept Paper Series.

    • Russisk militær doktrine og strategi
    • Russisk sjømakt og sjømilitær strategi
    • Russisk strategisk tenkning og operasjonskunst
    • Russiske spesialoperasjoner
    • Norsk langtidsplanlegging for forsvarssektoren