Profil_Sebastian Langvad

Sebastian Langvad

Avdeling
Krigsskolen (KS)
Stilling
Hovedlærer
Tittel
Major

Major Sebastian Langvad gikk Befalskolen for etterretning og språk, med fordypning i arabisk språk og Midtøsten. Deretter tjenestegjorde han på patruljenivå i Etterretningsbataljonen, inkludert to deployeringer til Afghanistan. 

I løpet av Krigsskolen endret han fokus fra etterretning til kampavdelinger. Han gikk videre til geværtroppsjef i 2.bataljon. Dette ble etterfulgt av en deployering til Midtøsten, der han fikk muligheten til å benytte språk- og områdekjennskap i tett samarbeid med lokale partnere. 

Både som stabsoffiser i 2.bataljon og som sjef for Jegerkompaniet ved Garnisonen i Sør-Varanger har Sebastian fordypet seg i planer og forberedelser for nasjonalforsvar i Troms og Finnmark. Her hadde han et særlig fokus på samarbeid med Heimevernet og Totalforsvaret for øvrig. 

Innen forskning og akademisk arbeid har Sebastian to utpregede fokusområder; (1) landmilitær doktrineutvikling, og (2) militært bidrag til fredsbevaring og statsbygging i sårbare stater. Han har vært en aktiv bidragsyter i den nasjonale fagmilitære debatten på begge disse områdene.