Sondre Sørlie Larsen

Avdeling
Krigsskolen (KS)
Stilling
Seksjonsleder
Tittel
Oberstløytnant