Ann-Karin Larssen

Ann-Karin Larssen

Avdeling
Luftkrigsskolen (LKSK)
Stilling
Førstelektor

(f. 1967), cand. polit. i sammenliknende politikk fra UiB 2001, opprykk til førstelektor i 2017. Larssen har jobbet på LKSK siden 2002, og har undervist i internasjonal politikk, norsk sikkerhetspolitikk, russisk utenriks- og forsvarspolitikk og vitenskapelig metode. I de senere årene har fokus i økende grad skiftet til beredskap og krisehåndtering. Sommeren 2020 var hun medredaktør og -forfatter av boken Strategisk ledelse i krise og krig – Det norske systemet. På tampen av 2021 kommer boken Beredskap og krisehåndtering – Utfordringer på sentralt, regionalt og lokalt nivå der Larssen er redaktør og medforfatter. Larssen jobber nå for å få kvalifisering som dosent.