Ann-Karin Larssen

Ann-Karin Larssen

Avdeling
Luftkrigsskolen (LKSK)
Stilling
Førstelektor

(f. 1967), cand. polit. i sammenliknende politikk fra UiB 2001, opprykk til førstelektor i 2017. Larssen har jobbet på LKSK siden 2002, og har undervist i internasjonal politikk, norsk sikkerhetspolitikk, russisk utenriks- og forsvarspolitikk og vitenskapelig metode.

I de senere årene har fokus skiftet til nasjonal beredskap og krisehåndtering. Sommeren 2020 var hun hovedredaktør og medforfatter av boken Strategisk ledelse i krise og krig – Det norske systemet. På tampen av 2021 ble boken Beredskap og krisehåndtering – Utfordringer på sentralt, regionalt og lokalt nivå utgitt med Larssen som redaktør og medforfatter.

Fagboken Forsvaret i nasjonal krisehåndtering – utfordringer og muligheter er nå i prosess med Larssen og T. Heier som redaktører og medforfattere.

Larssens målsetting er å oppnå kvalifisering som dosent.