Laugen_1_Frank Tore Laugen

Frank Tore Laugen

Avdeling
Sjøkrigsskolen (SKSK)
Stilling
PhD-stipendiat
Tittel
Kommandørkaptein, PhD-kandidat

Frank Tore Laugen (f. 1972) er Hovedlærer styring prosess og økonomi ved Forsvarets Høgskole/Sjøkrigsskolen. I tillegg til å være hovedlærer, gjennomfører han en doktorgrad ved Høgskolen i Innlandet. Tema for forskningen er «Virksomhets- og økonomistyringens rolle i Forsvarets innovasjonsprosesser».

Laugen har økonomi- og virksomhetstyringskompetanse på ulike nivå i Forsvaret. I tillegg har han operativ erfaring fra taktisk til operasjonelt nivå. KK Laugen har tjenestegjort i Hæren, Sjøforsvaret, Felles operativt hovedkvarter, fellesavdelinger, Heimevernet, Forsvarsstaben og har internasjonal tjeneste fra Afghanistan.

Laugen har både sivil og militær utdannelse, herunder:

  • Sivilt, (1) Master of Science in Business Administration/Siviløkonom, (2) Master of Science in Public Administration, (3) Bachelor i revisjon.
     
  • Militært, (1) Fellesoperasjoner, (2) Stabsskolen del I, (3) Sjøkrigsskolen I & II, (4) Nasjonalt logistikkkurs, (5) Langkurs maritime operasjoner, (6) Befalsskolen for Hærens samband

I tillegg til å gjennomføringsansvar i faget ‘Defence Resource Management’ ved Sjøkrigsskolen, er KK Laugen en bidragsyter til andre avdelinger hvor det er behov for kompetanse innen økonomi- og virksomhetstyring