Frode Liland

Frode Liland

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Assisterende direktør (administrasjon)
Telefon: 99092025

Frode Liland (f. 1965) er cand. philol. med historie hovedfag fra Universitet i Oslo 1992. Fra 1992 til 2002 arbeidet han som forsker innenfor samtidshistoriske emner ved Nobelinstituttet, Institutt for forsvarsstudier og Universitetet i Oslo. I 2002 ble han kontorsjef ved Institutt for forsvarsstudier, før han samme sted i 2005 ble seniorrådgiver med ansvar for FoU-administrasjon og lederstøtte. I 2012 ble han seksjonssjef for Seksjon for utdanning og FoU ved Forsvarets høgskole. I årene 2015 til 2017 var Liland prosjektleder (utdanning i Forsvaret) før han ble strategisk rådgiver for sjef Forsvarets høgskole frem til 2018. Fra 2018 til dags dato har han arbeidet i ledelsen ved IFS.

 

Utvalgte publikasjoner

  • Med Kirsten A. Kjerland: På bred front, bind 3 i Norsk utviklingshjelps historie (Bergen: Fagbokforlaget).
  • ”Explaining NATO’s Non-Policy on Out-Of-Area Issues During the Cold War”, i Gustav Schmidt (ed.), A History of NATO: The First Fifty Years, Volume 1 (New York: Palgrave): 173–189.
  • Sammen med Helge Ø. Pharo: ”Norge og striden om NATOs geografiske virkeområde”, i NATO 50 år: Norsk sikkerhetspolitikk med NATO gjennom 50 år (Oslo: Den norske Atlanterhavskomité): 179–207.
  • Keeping Nato out of trouble: Nato’s non-policy on out-of-area issues during the Cold War, i Institutt for forsvarsstudiers serie Forsvarsstudier, nr. 4.