Tore Listou

Tore Listou

Avdeling
Sjøkrigsskolen (SKSK)
Stilling
Førsteamanuensis

(f. 1966) Tore Listou er førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole (FHS). 

Han har tidligere vært høgskolelektor ved Forsvarets stabsskole, med ansvar for høgskolens forskning innenfor logistikk.

Han innehar en PhD fra Lunds Tekniska Högskole, Lund Universitet (2015), høyere avdelingseksamen ved NHH (2001) og Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (1993).

I perioden 1994 – 2003 var han ansatt ved Høgskolen i Bergen og var fagansvarlig for bachelorstudiet i logistikk i perioden 2001 – 2003. 

Listou har vært ansatt ved FHS siden 2003, først ved Forsvarets Forvaltningsskole, deretter ved Forsvarets Stabsskole, så ved Institutt for militær ledelse og operasjoner og nå ved Sjøkrigsskolen. 

Han var med å starte det internasjonale forskernettverket Humlog group i 2006 og har undervist ved en rekke høgskoler og universiteter nasjonalt og internasjonalt. Har deltatt i forskningsprosjekter om logistikk i humanitære operasjoner, tredjepartslogistikk og distribusjonskostnader. 

    • Logistikk og beredskap
    • Prestasjonsbasert logistikk
    • Samtidighetsproblematikk