Tor Loddengaard

Avdeling
Sjøkrigsskolen (SKSK)
Stilling
Høyskolelærer
Tittel
Orlogskaptein (p)