Mass Soldal Lund_V2

Mass Soldal Lund

Avdeling
Cyberingeniørskolen
Stilling
Professor ii
Telefon: 47978466

(f. 1977). Hovudfag (2002) og doktorgrad (2008) i informatikk frå Universitetet i Oslo. Har vore førsteamanuensis i informasjonssikkerheit ved Cyberingeniørskolen (FHS/CIS) sidan 2013. Arbeidde tidlegare som forskar ved SINTEF (2002-2012). Underviser i informasjonssikkerheit og datanettverksoperasjonar. Forskar på konsept, teknikkar, taktikk og prosedyrar for defensive cyberoperasjonar, cyberoperasjonars rolle i fellesoperasjonar og cyberresiliens.

 

    • Defensive cyberoperasjonar
    • Risikoanalyse og trusselmodellering
    • Cyberresiliente system
    • Formelle metodar for cybersikkerheit
    • Datahistorie
Lokalt ansvarlig i FoU-prosjektet Maritime Cyber Resilience (2019-2023)