Petter Lunde

Avdeling
Sjøkrigsskolen (SKSK)
Stilling
Seksjonsleder
Tittel
Orlogskaptein