Amund Lundesgaard

Amund Nørstrud Lundesgaard

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Førsteamanuensis

​​(f. 1981) PhD i historie ved Universitetet i Oslo våren 2017 og master i historie fra Universitetet i Oslo våren 2009. 

I 2009 begynte Lundesgaard å studere den amerikanske marinens strategiske prioriteringer etter den kalde krigen, noe som også var temaet for doktoravhandlingen hans. 

For tiden jobber Lundesgaard med spørsmål knyttet til den amerikanske marinens strategiske prioriteringer i nord-atlanteren, samt andre prosjekter relatert til avhandlingen hans.

  • amerikansk militær doktrine
  • amerikansk forsvars- og sikkerhetspolitikk
  • amerikanske marinekorpset
  • amerikanske marinen
  • sjømaktsteori
  • opprørsbekjempelse
  • militær strategi og teori