Amund Lundesgaard

Amund Nørstrud Lundesgaard

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Førsteamanuensis

(f. 1981) PhD i historie ved Universitetet i Oslo våren 2017 og master i historie fra Universitetet i Oslo våren 2009.  

I 2009 begynte Lundesgaard å studere den amerikanske marinens strategiske prioriteringer etter den kalde krigen, noe som også var temaet for doktoravhandlingen hans.  

For tiden jobber Lundesgaard med temaer knyttet til utviklingen av nye operasjonell konsepter i USA, slik som Multi-Domain Operations, Expeditionary Advanced Base Operations, and Littoral Operations in a Contested Environment. 

  • amerikansk militær doktrine
  • amerikansk forsvars- og sikkerhetspolitikk
  • amerikanske marinekorpset
  • amerikanske marinen
  • sjømaktsteori
  • opprørsbekjempelse
  • militær strategi og teori