turbilde_Kåre Dahl Martinsen

Kåre Dahl Martinsen

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Professor
Telefon: 23095944

(f. 1963), Ph.D. Roskilde Universitet (2000); M. Litt. University of Glasgow (1988). Forsker ved instituttet siden 1999. 

Har forsket på

  • Økonomisk krigføring 

  • Norsk politikk overfor Kina 

  • Hvordan politikere forholder seg til tapstall i krig 

  • Hvordan døde soldater minnes 

  • Den politiske styringen av militære operasjoner