turbilde_Kåre Dahl Martinsen

Kåre Dahl Martinsen

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Professor
Telefon: 23095944

(f. 1963), Ph.D. Roskilde Universitet (2000); M. Litt. University of Glasgow (1988). Forsker ved instituttet siden 1999. 

Har forsket på

  • Det geopolitiske spillet om sjeldne jordarter 

  • Økonomisk krigføring  

  • Norsk politikk overfor Kina  

  • Hvordan politikere forholder seg til tapstall i krig  

  • Hvordan døde soldater minnes  

  • Den politiske styringen av militære operasjoner