Jostein04v2 (1)_Jostein Mattingsdal

Jostein Mattingsdal

Avdeling
Sjøkrigsskolen (SKSK)
Stilling
PhD-stipendiat
Tittel
Orlogskaptein
  • Lederskap
  • Operativ psykologi
  • Beslutningstaking
  • Sammensatte trusler
  • Hybrid Krigføring
  • Tverr-sektorielt samarbeid
  • Spesialoperasjoner
  • NATO i Afghanistan 2001–2021

Understanding How Police and Military Cooperate in a Time of Hybrid Warfare

Jostein Mattingdal's PhD in a nutshell