Melien, Tor Jørgen_ny

Tor Jørgen Melien

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Gjesteforsker

​​​​(f. 1956) Sjøkrigsskolen O/KA 1977 og Sjøkrigsskolen/operativ linje 1978–1981. Stabsskolen del I 1988. Cand. philol. Universitet i Oslo 1994. Stabsskolen del II 1995. Hovedkurs: Kompanisjefskurs i Infanteriet, Fortssjefskurs i Kystartilleriet, Sjøforsvarets sjefskurs mv. Frem til 1992 skole- og avdelingstjeneste i Kystartilleriet og stipendiat ved Lederopplæringsrådet i Norge. 1992–2007 og 2011–2012 i tjeneste ved Forsvarets overkommando (Sjøforsvarsstaben og Fellesstaben), Forsvarstaben, Forsvarsdepartementet og NATO SHAPE, blant annet som kontorsjef i Sjøforsvarstaben og fortssjef Bolærne fort. Melien har vært formann i Kystartilleriets offisersforening.

Redaktør i Norsk Militært Tidsskrift 2007–2010 og i 2014.

  • norsk forsvars-, utenriks og sikkerhetspolitikk
  • samtidshistorie
  • første og andre verdenskrig
  • den kalde krigen
  • Forsvaret og 1900-tallet
  • fellesoperative doktriner
  • maritim strategi og doktriner
  • maritim historie
  • sjømaktsteori
  • festnings- og artillerihistorie
  • jegerhistorie
  • sanitetshistorie