Frode Voll Mjelde

Avdeling
Sjøkrigsskolen (SKSK)
Stilling
Seksjonsleder
Tittel
Orlogskaptein
Telefon: 99092928