Mobech-Hanssen Bjørn_Maj2

Bjørn E. Mobech-Hanssen

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
PhD-stipendiat

Bjørn E. Mobech-Hanssen er doktorgradsstipendiat ved FHS/Stabsskolen og Universitetet i Oslo.

​Han har utdanning fra Krigsskolen, Stabsskolen og Høgskolen i Østfold, og er Cand. Polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø.

Mobech-Hanssen har lang og variert erfaring fra Forsvaret, blant annet operativ tjeneste i Hæren, militærstipendiat ved Krigsskolen, arbeid i Forsvarsstaben, Forsvarsdepartementet, i ulike IKT-prosjekter i Forsvaret, samt ved FHS/Institutt for forsvarsstudier. Mobech-Hanssen har internasjonal erfaring fra både FN- og NATO-operasjoner på Balkan og i Afghanistan.

    • Planlegging, ledelse og gjennomføring av militære fellesoperasjoner
    • Reformer i militær sektor
    • Digitalisering i militær sektor
    • Forsvarsplanlegging
    • Internasjonale operasjoner