Mobech-Hanssen, Bjørn

Bjørn Mobech-Hanssen

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
PhD-stipendiat

Mobech-Hanssen er forsker og PhD-kandidat ved FHS/Stabsskolen. 

Tidligere har han blant annet arbeidet i Forsvarsdepartementet, på ulike prosjekter i Forsvaret innen HRM og logistikk, samt ved FHS/Institutt for forsvarsstudier.

​Mobech-Hanssen har sin utdanning fra Krigsskolen, Høgskolen i Østfold og fra Universitetet i Tromsø.

    • Reformer innen militær sektor
    • Digitalisering i militæret