Moholdt Jørn Atle_V2

Jørn Atle Moholdt

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Spesialrådgiver
Tittel
Hovedlærer fra Justis- og beredskapsdepartementet

Moholdt er hovedlærer fra Justisdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Han er tidligere seksjonssjef og avdelingsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, blant annet sjef for Sivilforsvarstaben/nestkommanderende i Sivilforsvaret.

Han har lang erfaring med krisehåndtering fra nasjonale og internasjonale kriser som del av DSB/Sivilforsvarets ledelse. Tidligere ansvarlig for sivile beskyttelsestiltak, DSBs internasjonale humanitære bistandskapasiteter, samt virksomhetsstyring av Sivilforsvaret.

Han har deltatt i og ledet flere utredninger i DSB, og deltatt i FS07 og LTP arbeid i FD.

Tidligere 21 års tjeneste i Hæren, Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet.

Utdannet ved Krigsskolen Gimlemoen (KS1), Krigsskolen Linderud (KS2) og Forsvarets stabsskole.