GAUPHO~1

Linn-Kristine Glesnes Gaupholm

Avdeling
Sjøkrigsskolen (SKSK)
Stilling
Førsteamanuensis

PhD frå UiB i romfysikk hausten 2016. Før det tok eg ei integrert lektorutdanning med undervisingskompetanse i naturfag, matematikk og fysikk. Har sidan 2017 jobba ved Sjøkrigsskolen, og undervist ulike fag innan fysikk. Interesse for læring og undervising, og likar å prøve ut ulike pedagogiske framgangsmåtar. Har dei siste åra hatt fokus på Teambasert læring i realfag og drive mykje med utvikling av eigen undervising.