Oma, Ida Maria_Sforsk1_Ida Maria Oma

Ida Maria Oma

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Førsteamanuensis

Master (2008) og PhD (2015) i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. PhD-stipendiat og forsker ved IFS i perioden 2010–15. Tilknyttet forskningsprogrammet Security and Defence in Northern Europe (SNE) i perioden 2015–17, og forskningsprogrammet Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv fra høsten 2019. 

 

    • norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk
    • Forsvaret og internasjonale operasjoner
    • nordisk-baltisk forsvarssamarbeid (operativt samarbeid)
    • Nato og transatlantiske relasjoner
    • internasjonal sikkerhetspolitikk - teori