Opdal, Ingrid_

Ingerid Maria Opdahl

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Førsteamanuensis
Tittel
Leder for Senter for Sikkerhetspolitikk

ngerid M. Opdahl, PhD (University of Birmingham, 2015), cand. polit. (UiO, 2004), MSc Russian and Post-Soviet studies (LSE, 2000). Ved IFS siden 2004.  
 
Leder for Senter for Sikkerhetspolitikk ved IFS (2021–). 

Ingerids bok The Russian State and Russian Energy Companies, 1992–2018 (Routledge, 2020) tar for seg forholdet mellom russiske energiselskaper og den russiske staten, på hjemmebane og i det postsovjetiske området. 

Undervisning (FHS): Russisk utenrikspolitikk. Vitenskapelig metode (emneansvar 2016–20). 

I perioden 2019–22 representerer Ingerid Opdahl ansatte i undervisnings- og forskerstillinger i Forsvarets høgskoles styre. 

  • russisk sikkerhets- og utenrikspolitikk 

  • Russland og naboland 

  • politisk økonomi i Russland 

  • politisk utvikling, formelle og uformelle institusjoner 

  • autoritære regimer 

  • russiske energiselskaper (olje, gass, kjernekraft, elektrisitet)