Opdal, Ingrid_

Ingerid Maria Opdahl

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Førsteamanuensis
Tittel
Leder for Senter for Sikkerhetspolitikk

Ingerid M. Opdahl, forsker, PhD (University of Birmingham, 2015), cand. polit. (UiO, 2004), MSc Russian and Post-Soviet studies (LSE, 2000). Ved IFS siden 2004. 

Leder for Senter for Sikkerhetspolitikk ved IFS (2021–).

Ingerid deltar i det NFR-finansierte prosjektet Rusecopol (2019–21), som ledes av IFS ved Jardar Østbø. Se Rusecopols prosjektsider her.

Ingerids bok The Russian State and Russian Energy Companies, 1992–2018 (Routledge, 2020) tar for seg forholdet mellom russiske energiselskaper og den russiske staten, på hjemmebane og i det postsovjetiske området. Bokside hos Routledge.

Undervisning (FHS): Russisk utenrikspolitikk. Vitenskapelig metode (emneansvar 2016–20).

I perioden 2019–22 representerer Ingerid Opdahl ansatte i undervisnings- og forskerstillinger i Forsvarets høgskoles styre.

  • russisk sikkerhets- og utenrikspolitikk
  • Russland og det postsovjetiske området
  • politisk økonomi i Russland
  • politisk utvikling, formelle og uformelle institusjoner
  • autoritære regimer
  • russiske energiselskaper (olje, gass, kjernekraft, elektrisitet)