IMG-20220213-WA0000-1

Amund Osflaten

Avdeling
Krigsskolen (KS)
Stilling
Hovedlærer
Tittel
Major

Amund Osflaten (f. 1980) er hovedlærer i landmilitær teori og doktrine ved Krigsskolen. 

Han har gjennomført en doktorgrad ved King’s College London om russisk landmakt og konvensjonell krigføring etter den kalde krigen. Videre har han en mastergrad i freds- og konfliktstudier og en bachelorgrad i internasjonale studier fra Universitetet i Oslo. I tillegg til en bachelorgrad i militære studier fra Krigsskolen har Osflaten bred erfaring fra Hæren. 

    • Militærteori
    • Militær metode
    • Russisk strategisk kultur
    • Russisk konvensjonell krigføring