Amund Osflaten

Avdeling
Krigsskolen (KS)
Stilling
Faglærer
Tittel
Kaptein