Amund Osflaten

Avdeling
Krigsskolen (KS)
Stilling
Faglærer
Tittel
Kaptein

Amund Osflaten (f. 1980) er lærer i taktisk samvirke ved Krigsskolen. Hans kompetanseområder er militærteori, militær metode, russisk strategisk kultur og russisk konvensjonell krigføring.

Han gjennomfører en doktorgrad ved King’s College London om russisk landmakt og konvensjonell krigføring etter den kalde krigen. Videre har han en mastergrad i freds- og konfliktstudier og en bachelorgrad i internasjonale studier fra Universitetet i Oslo. I tillegg til en bachelorgrad i militære studier fra Krigsskolen har Osflaten bred erfaring fra Hæren.