Jardar Østbø ansatt IFS

Jardar N Østbø

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Professor

Leder Program for russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Ph.D. i russlandskunnskap fra Universitetet i Bergen (2011). Cand.philol i russisk (2004) fra Universitetet i Oslo. Postdoktor, NEPORUS (Nye politiske grupper og den russiske staten), Universitetet i Oslo (2014–17). Politisk analytiker, Forsvaret (2011–14).

Jardar Østbø har også forelest i russisk historie og samfunn ved Universitetet i Oslo, i russisk litteratur og kultur ved Universitetet i Bergen og undervist i albansk.

Han har tidligere tjenestegjort som albansktolk i den norske KFOR-styrken på Balkan, og har også hatt oppdrag som rådgiver og tolk (sommervikar) for Sysselmannen på Svalbard. Østbø er medlem av Norsk oversetterforening og har oversatt albansk og russisk litteratur til norsk.

  • russisk Arktis-politikk
  • russisk sikkerhetspolitikk
  • russisk politikk
  • sikkerhetisering
  • sosiale medier og demonstrasjoner
  • russisk nasjonalisme
  • russisk geopolitisk tenkning
Til samlet oversikt over Jardar Østbøs publikasjoner