Åse Østensen

Åse Gilje Østensen

Avdeling
Sjøkrigsskolen (SKSK)
Stilling
Førsteamanuensis
Telefon: 92612097

Åse Gilje Østensen er utdannet PhD fra Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen i 2013. Hun spesialiserer seg på privat sikkerhet og militære selskap, og på problemstillinger i skjæringspunktet mellom det sivile og det militære. 

Østensen har tidligere jobbet som lærer ved Sjøkrigsskolen og som forsker ved Chr Michelsens Institutt. 

Hun har også hatt bistillinger ved Institutt for sammenliknende politikk. 

    • Private sikkerhets og militære selskap i Vesten og i Russland
    • Totalforsvar
    • Internasjonal sikkerhetspolitikk
    • Forsvarsutvikling
    • «hybride» trusler