Morten Nordhagen Ottosen

Morten Nordhagen Ottosen

Avdeling
Krigsskolen (KS)
Stilling
Professor
Telefon: +4723099335

(f. 1981) PhD i historie, Universitetet i Oslo 2012. Ottosen har vært ansatt ved Krigsskolen/Forsvarets høyskole siden 2017 (fra 2021 som professor) og har bakgrunn som postdoktor ved Syddansk Universitet i Odense (2014-17), diverse stipendiat-, forsker-, og timelærerstillinger ved Universitetet i Oslo (2005-14) og Høgskolen i Telemark (2013), samt som førstekonsulent ved Stortingsbiblioteket (2006-09). Han studerte ved Universitet i Oslo (MA 2005) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (BA 2003), etter å ha avtjent sin førstegangstjeneste i 2000-2001, dels som pølsekoker for Oppland regiment på Terningmoen, dels som gjenstridig rekrutt ved Artilleribataljonen på Setermoen.

Som lærer har Ottosen undervist og veiledet i emner om stormaktspolitikk, nasjonalisme og nasjonal identitet, politikk og offentlighet, krig, militærmakt og militære operasjoner, EUs historie og 1814-grunnloven i internasjonalt perspektiv. I tillegg til sine ansettelser har Ottosen vært engasjert som lærer og gjesteforeleser ved bl.a. Florida State University i Tallahassee (USA), Bergische Universität i Wuppertal (Tyskland), University of London (England) og Weber State University i Ogden (USA).

Ottosen forsker særlig i nordisk og europeisk historie i perioden 1770-1914, og har et omfattende nasjonalt og internasjonalt forfatterskap innen områdene militærhistorie, politisk historie og sosialhistorie. Sammen med Rasmus Glenthøj publiserte han nylig monografien Union eller undergang. Kampen for et forent Skandinavia, som ble utgitt i Danmark (Gads forlag, 2021), Norge (Scandinavian Academic Press, 2021) og Sverige (Historiska Media, 2022). Glenthøj og Ottosens Scandinavia after Napoleon, 1814-1851 og Scandinavia and Bismarck, 1851-1871 er planlagt publisert av Palgrave Macmillan i 2023. Ottosen bidro også nylig til trebindsverket The Cambridge History of the Napoleonic Wars (Cambridge University Press, 2022-2023).

I 2017 mottok Ottosen sammen med Rasmus Glenthøj den første Nordiske Historiebogspris for boken 1814 – Krig, nederlag, frihet (Gads forlag/Spartacus forlag, 2014). Deres bok Union eller undergang. Kampen for et forenet Skandinavien (Gads forlag, 2021) ble i 2022 nominert til prisen for Årets historiske bog i Danmark.

Ottosen har vært representant i styrene ved Humanistisk fakultet og Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo, og er for tiden vararepresentant i styret ved Forsvarets høyskole. Han er også medlem av Letterstedtska föreningens norske avdeling.

Ottosen er en aktiv populærvitenskapelig formidler og bidrar jevnlig i skandinavisk offentlighet, inkludert NRK, TV2, Danmarks Radio og Sveriges Radio.

    • Nordisk og europeisk (militær)historie på 1800- og 1900-tallet
    • Nasjonal identitet og nasjonalisme
    • Motstand og kollaborasjon i krig
    • Forfatningshistorie
    • Napoleons Europa