Morten Nordhagen Ottosen

Morten Nordhagen Ottosen

Avdeling
Krigsskolen (KS)
Stilling
Førsteamanuensis
Telefon: +4723099335

(f. 1981). PhD i historie, Universitetet i Oslo 2012. Ottosen har vært ansatt ved Krigsskolen/FHS siden 2017 og har bakgrunn som postdoktor ved Syddansk Universitet i Odense (2014-17), diverse stipendiat-, forsker-, og timelærerstillinger ved Universitetet i Oslo (2005-14) og Stortingsbiblioteket (2006-09). Han har også undervist ved daværende Høgskolen i Telemark og var gjesteforsker og foreleser ved Institute on Napoleon and the French Revolution, Florida State University i 2010 og 2013.

I 2017 mottok han sammen med Rasmus Glenthøj den første Nordiske Historiebogspris. Sammen med Glenthøj arbeider Ottosen for tiden med boken Scandinavia between Napoleon and Bismarck, 1814-1870 for Palgrave Macmillan. Han skriver i tillegg boken Napoleons Europa for Dreyer forlag.

I 2014-18 var Ottosen med i prosjektgruppen «Impacts of the Danish Defeat of 1814» ved Syddansk Universitet i Odense.

I 2016-18 var han tilknyttet det tverrfaglige prosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900» ved Universitetet i Oslo, hvor han i 2011-14 også var med i prosjektgruppen «1814-grunnloven – historisk virkning og sosial forankring», hvor også hans arbeid med doktorgradsavhandlingen Popular Responses to Unpopular Wars: Resistance, Collaboration and Experiences in Norwegian Borderlands, 1807-1814 inngikk.  

    • Nordisk og europeisk (militær)historie på 1800- og 1900-tallet
    • Nasjonal identitet og nasjonalisme
    • Motstand og kollaborasjon i krig
    • Forfatningshistorie
    • Napoleons Europa