Rise, Ørjan Rogne_Oblt1 (2)_Ørjan Rogne Rise

Ørjan Rogne Rise

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Hovedlærer
Telefon: +4722452000

(f. 1973) Oberstløytnant Ørjan Rogne Rise har tjenestegjort i Brigade Nord i Hæren, både i Panserbataljonen og Militærpolitibataljonen. I tillegg har han studert ved Krigsskolens to avdelinger på Linderud før han har studert ved Senter for Profesjonsstudier i Oslo og skrevet masteroppgave om den militære profesjonsmoral. Senere har han tjenestegjort i Forsvarets Militærpolitiavdeling, ved Forsvarsstaben og Forsvarets Forskningsinstitutt. I løpet av karrieren har Rise også tjenestegjort i NATO-operasjoner i Kosovo og Afghanistan.  

    • Fellesoperasjoner og militærteori
    • Profesjonssosiologi og profesjonsutdanning
    • Profesjonsetikk og profesjonsmoral