Resized_20220909_130445_Marianne Røgeberg

Marianne Røgeberg

Avdeling
Forsvarets høgskole
Stilling
Seksjonsleder

Leder FoU-seksjonen i dekanens stab ved Forsvarets Høgskole. Seksjonens ansvarsområder omfatter strategi/utredningsarbeid, ekstern FoU-finansiering, FoU-formidling, internasjonalt samarbeid, kvalifiseringsløp, GDPR-saker, mm. Tidligere underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet, forsknings –og innovasjonsavdelingen, sjef for arktissaker i NordForsk, nasjonal ekspert i EU-kommisjonen og prosjektleder i Telenor.

Samfunnsgeograf fra UiO (fokus på myndigheters rammevilkår for konkurranseevne og vekst i IT/telekommunikasjonsnæringen). Deltatt på forskerskolen «Nordic Research School in Innovation and Entrepreneurship» (NORSI) og gjennomført følgende ph.d.-kurs:

  • Kvalitativ metode
  • «The Foundations of Innovation»
  • «Economics of Innovation»
  • Regionale innovasjonssystemer