Romarheim fotot Håvard Madsbakken

Anders Grindlia Romarheim

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Førsteamanuensis
Tittel
Leder Senter for internasjonal sikkerhet
Telefon: 23095902

​​​(f. 1976) Cand. Polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (UiO). Hovedoppgaven ble levert i 2005 og omhandlet Bush-administrasjonens bruk av propaganda i krigen mot terrorisme. I perioden 2003-2006 var Romarheim ansatt ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt med blant annet prosjektlederansvar for terrorismeforskning. I perioden 2003-2005 var han kurskoordinator og foreleser ved UiOs sommerskole (ISS) for internasjonale studenter. Han har en doktorgrad i War Studies fra King's College, London. Han er spaltist i Morgenbladet.

 

    • amerikansk sikkerhets- og utenrikspolitikk
    • terrorisme og kontraterror
    • beredskap og krisehåndtering
    • strategisk kommunikasjon