Romarheim fotot Håvard Madsbakken

Anders Grindlia Romarheim

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Førsteamanuensis
Telefon: 23095902

Romarheim er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (UiO). Hovedoppgaven ble levert i 2005 og omhandlet Bush-administrasjonens bruk av propaganda i krigen mot terrorisme.

I perioden 2003-2006 var Romarheim ansatt ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt med blant annet prosjektlederansvar for terrorismeforskning. I perioden 2003-2005 var han kurskoordinator og foreleser ved UiOs sommerskole (ISS) for internasjonale studenter.

Han har en doktorgrad i War Studies fra King's College, London og er spaltist i Morgenbladet.

    • amerikansk sikkerhets- og utenrikspolitikk
    • terrorisme og kontraterror
    • beredskap og krisehåndtering
    • strategisk kommunikasjon