Carsten F. Rønnfeldt

Avdeling
Krigsskolen (KS)
Stilling
Professor

Rønnfeldt er professor og underviser i internasjonal politikk og militær makt, norsk sikkerhetspolitikk, strategisk kommunikasjon, og War and Society-tradisjonen ved FHS/Krigsskolen. Nå forsker han primært i spenningsfeltet mellom politikk og militære operasjoner og på militær profesjonsutdanning

Han tok sin ph.d. ved London School of Economics. Han var forsker på NUPI før han ble ansatt med førstekompetanse i internasjonal politikk ved Krigsskolen i 1999. Tidligere jobbet han for FNs Flyktningehøgkommissariat, Handicap Internationale, Catholic Relief Services og Dansk Flygtningehjælp.

Rønnfeldt leder etableringen av FHS Kunnskapssenter om militær profesjonsutdanning. Han representerer FHS i et norsk konsortium om bruk av simulering i profesjonsutdanning og deltar på vegne av Norge i NATOs Professional Certification Task Force. Den er en del av alliansens Science and Technology Organization/Modelling and Simulation Group som kartlegger alliansen behov og anbefaler tiltak for rett kompetanse innen modellering, simulering og krigsspill.

Tidligere var han forskningsleder og medlem av ledergruppen på Krigsskolen og her  sentral i forarbeidet til tre utdanningsreformer i henholdsvis 2005, 2012 og 2018.

  • Internasjonal politikk
  • Militær profesjonsutdanning
  • Krigsspill
  • Militær makt
  • Strategisk kommunikasjon
  • Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk