Carsten F. Rønnfeldt

Avdeling
Krigsskolen (KS)
Stilling
Professor

Rønnfeldt er professor og underviser i internasjonal politikk og militær makt, norsk sikkerhetspolitikk, strategisk kommunikasjon, og War and Society-tradisjonen ved FHS/Krigsskolen.

Rønnfeldt tok sin ph.d. ved London School of Economics. Han var forsker på NUPI før han ble ansatt med førstekompetanse i internasjonal politikk ved Krigsskolen i 1999. Tidligere jobbet han for FNs Flyktningehøgkommissariat, Handicap Internationale, Catholic Relief Services og Dansk Flygtningehjælp.

Nå forsker han primært i spenningsfeltet mellom politikk og militære operasjoner og på militær profesjonsutdanning. Han har ledet flere forsknings- og utviklings prosjekter og er nestleder av et konsortium der Senter for profesjonsstudier (OsloMet) og militære og sivile profesjonsutdanninger sammen søker om eksterne forskningsmidler til å øke kunnskapen om øvelser, spill og simulatorer som undervisningsmetoder.

Rønnfeldt er ansvarlig for FHS/KS undervisningsemne «Kontekst landoperasjoner» (OPS2201). Han deltar på vegne av Norge i NATOs Professional Certification Task Force som er en del av alliansens Science and Technology Organization/Modelling and Simulation Group. Gruppen kartlegger alliansen behov og anbefaler tiltak for rett kompetanse innen modellering, simulering og krigsspill. Han var tidligere medlem av FHS/KS ledergruppe, FHS/KS forskningsleder og sentral i Krigsskolens forarbeid til tre utdanningsreformer i henholdsvis 2005, 2012 og 2018.

  • Internasjonal politikk
  • Militær profesjonsutdanning
  • Krigsspill
  • Militær makt
  • Strategisk kommunikasjon
  • Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk