Carsten Rønnfeldt

Avdeling
Krigsskolen (KS)
Stilling
Professor
Tittel
Forskningsleder ved Krigsskolen

Rønnfeldt er førsteamanuensis og underviser i internasjonal politikk og militær makt, norsk sikkerhetspolitikk, War and Society-tradisjonenvæpnede konflikter, strategisk kommunikasjon og operasjonsmiljøet ved FHS/Krigsskolen.

Rønnfeldt har sin Ph.D. fra London School of Economics. Han er førsteamanuensis i internasjonal politikk på FHS/Krigsskolen siden 1999, var forsker ved NUPI før det og jobbet for FNs Flyktningehøgkommissariat tidlig på 1990-tallet. Tidligere har han arbeidet for Handicap Internationale, for Catholic Relief Services og for Dansk Flygtningehjælp. 

Han forsker primært på militær profesjonsutdanning, strategisk kommunikasjon og internasjonal politikk og har vært sentral i Krigsskolens forarbeid til tre utdanningsreformer i henholdsvis 2005, 2012 og 2016.

Rønnfeldt deltar på vegne av Norge i NATOs Professional Certification Task Force som er en del av alliansens Science and Technology Organization/Modelling and Simulation Group. Gruppen kartlegger alliansen behov for kompetanse innen modellering, simulering og krigsspill, etablerer et system for sertifisering av personells kompetanse innen feltet og kartlegger relevante utdanningstilbud blant allierte.

    • Militær profesjonsutdanning
    • Strategisk kommunikasjon
    • Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk
    • Internasjonal politikk teori