Røset, Tom

Tom Røseth

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Førsteamanuensis
Tittel
Hovedlærer i etterretning

Røseth arbeider som hovedlærer ved FHS/Stabsskolen.

Han var før det høgskolelektor ved FHS/Stabsskolen i 2016-2017 og forsker ved FHS/Institutt for Forsvarsstudier (IFS) i perioden 2012-2016.

Han har tidligere også vært fagdirektør (2018-2019), seniorrådgiver (2007-2016), kontorsjef (2007-2009), samt rådgiver og førstekonsulent ved forskjellige avdelinger i Forsvaret i perioden 2002-2019.

Røseth har en PhD (2017) på Russlands politikk overfor Kina (internasjonal politikk, statsvitenskap), fra Universitetet i Oslo, en master i militære studier fra Forsvarets høgskole (VOU) i virksomhetsstyring og ledelse (2012), cand. polit. fra Universitetet i Bergen i russisk politikk, samfunn og språk (2001), samt studier på masternivå ved MGIMO (Moscow State Institute for International Relations) i 1998 og 1999, som første norske utvekslingsstudent.

  • Utviklingen i Ukraina og krigen med Russland – konsekvenser for Europa
  • Russland-Kina relasjonen, spesielt militært, olje/gass og i Arktis
  • Sikkerhetspolitikk i Arktis
  • Russisk utenrikspolitikk
  • Etterretningsrelasjoner mellom stater
  • Etterretningens rolle i samfunnet