Richard Røsjorde

Avdeling
Sjøkrigsskolen (SKSK)
Stilling
Høyskolelærer