Sannem, Jo Andreas_Jurist

Jo Andreas Sannem

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Høgskolelektor

Avdeling: Stabsskolen (STS)

Stilling: Hovedlærer, operasjonell rett

(f. 1979), master i rettsvitenskap fra UiO, 2006, bachelor i kultur- og samfunnsfag fra UiO, 2008. Med et par opphold, har han jobbet på Stabsskolen siden 2013. Han har bred undervisningserfaring, og også hatt emneansvar for det tidligere studiepoenggivende emnet «Juss og militærmakt». Han har forsket på beredskapsrett. Siste bokutgivelse er «Innføring i militærrett» (2021), sammen med Bødvar Ingvarsson.