1 - Saxi, Portrettfoto_Håkon Lunde Saxi

Håkon Lunde Saxi

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Professor
Telefon: +4799278704

(f. 1983) Saxi er tilsatt som professor ved Seksjon for militærstrategi og fellesoperasjoner ved Forsvarets høgskole/Stabsskolen, hvor han forsker, underviser og veileder på feltene norsk, nordisk og nord-europeisk forsvarspolitikk, militærstrategi og forsvarshistorie. 

Saxi er utdannet statsviter og historiker. Han har en ph.d. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2016). Master i historie fra Universitetet i Oslo (2009), inkludert et utvekslingssemester ved American University of Paris. Master i internasjonal politikk fra London School of Economics and Political Science (2008). Bachelor i europastudier (EU) fra Universitetet i Oslo (2006), inkludert et semester tilbrakt som Erasmus-student ved Universitetet i Wien. 

Saxi har vær tilknyttet Forsvarets høgskole siden 2009. Han var forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS), 2009–2010, doktorgradsstipendiat 2011–2015 og seniorforsker 2016–2019. Doktorgradsavhandlingen hans hadde tittelen «From the Defence of Europe to Global Expeditionary Operations: British and German Defence Policy 1990–2014». I perioden 2019 til 2022 var Saxi ansatt som førsteamanuensis ved Stabsskolen. I 2023 fikk han opprykk til professor. Saxi har også vært gjesteforsker ved den britiske fellesoperative stabsskolen (JSCSC) i 2013, gjesteforsker ved Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) i Berlin i 2012, og praktikant ved FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner i 2009. 

Saxi publiserte i 2023 boken Krig i Europa: Forsvaret på Balkan, 1992‒2005 (Bergen: Fagbokforlaget)

 

  • militærstrategi 
  • forsvarspolitikk 
  • forsvarshistorie 
  • nordisk forsvarssamarbeid 
  • europeisk historie 
  • internasjonal politikk