1 - Saxi Portrettfoto

Håkon Lunde Saxi

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Førsteamanuensis
Telefon: +4723095934

(f. 1983) Ph.d. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, høsten 2016. Master i historie fra Universitetet i Oslo, våren 2009, inkludert et utvekslingssemester ved American University of Paris. Master i internasjonal politikk fra London School of Economics and Political Science, høsten 2008. Bachelor i europastudier (EU) fra Universitetet i Oslo, våren 2006, inkludert et semester tilbrakt som ERASMUS-student ved Universitetet i Wien.

Saxi har vær tilknyttet Forsvarets høgskole (FHS) siden 2009. Han var forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS)/FHS 2009–2010, doktorgradsstipendiat 2011–2015 og seniorforsker 2016–2019. Doktorgradsavhandlingen hans hadde tittelen «From the Defence of Europe to Global Expeditionary Operations: British and German Defence Policy 1990–2014». Saxi har vært gjesteforsker ved den britiske fellesoperative stabsskolen (JSCSC) i 2013, gjesteforsker ved Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) i Berlin i 2012, og praktikant ved FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner i 2009.

Fra 2019 er Saxi tilsatt som førsteamanuensis ved Seksjon for militærstrategi og fellesoperasjoner ved FHS/Stabsskolen (STS). Han arbeider for tiden på bokprosjektet Det norske Forsvaret på Balkan. Prosjektet skal resultere i en bokutgivelse om det norske militære engasjementet på Balkan på 1990- og 2000-tallet.

  • norsk og nordisk militærstrategi og forsvarspolitikk
  • tysk og britisk militærstrategi og forsvarspolitikk
  • nordisk forsvarssamarbeid (NORDEFCO)   
  • EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk
  • europeisk politisk historie
  • internasjonal politisk teori