Selstad, Tom Erik_Oblt

Tom Erik Selstad

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Hovedlærer
Tittel
Oberstløytnant

Tom Erik Selstad er hovedlærer i ledelse ved avdeling for militær ledelse og idrett ved Forsvarets høgskole/Stabsskolen.

Han har tjeneste som helikopterpilot (Bell 412) på Bardufoss og Rygge, og som avdelingssjef for 339 Skvadronen avdeling Rygge. Han har også tjeneste som sjef for fagkontoret for helikopter ved Luftoperativt inspektorat (LOI) og som totalprosjektkoordinator for helikopter i Luftforsvarsstaben.

Selstad har militær utdanning fra Hæren, Luftforsvaret, US Army og Stabsskolen, samt en Master of Management fra Handelshøyskolen BI.

Selstad er opptatt av å forstå hvordan relasjonelle forhold påvirker situasjonsforståelse, læring og utvikling, både i operative avdelinger og for studenter under utdanning.

    • Lederutvikling
    • Erfaringslæring
    • Debrief og refleksjon