Sitter, Robin_

Robin Sitter

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Forsker
Telefon: 93650924

​(f. 1993) Mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo, våren 2019. Høsten 2018 og våren 2019 var Sitter mastergradsstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier med ansvar for redigering av nettsider. Sitter har en bachelorgrad i Internasjonale studier med historie fra Høgskolen i Lillehammer (2016). Fra 2016 til 2017 jobbet han som sekretær ved Institutt for forsvarsstudier.

For tiden arbeider Sitter med et prosjekt om Norges deltakelse i FN-operasjonen i Kongo, 1960-1964.

    • norsk deltagelse i FN-operasjoner.
    • norsk forsvarshistorie