Nils Eivind Skaar

Avdeling
Sjøkrigsskolen (SKSK)
Stilling
Faglærer
Tittel
Kapteinløytnant/KNM Tordenskjold Navkomp