Kåre Skarsvåg 2

Kåre Inge Skarsvåg

Avdeling
Luftkrigsskolen (LKSK)
Stilling
Hovedlærer
Tittel
Major
Telefon: 92019076

Major Kåre Inge Skarsvåg er lærer i militær ledelse ved Forsvarets høgskole/Luftkrigsskolen.

Skarsvåg har i overkant av 36 års tjeneste som offiser i Forsvaret, og har ledererfaring innen kontroll og varsling ved ulike stasjoner/avdelinger i Luftforsvaret. Før han begynte å jobbe for Forsvarets Høgskole hadde han vært skvadronsjef og stabsjef/NK ved Luftforsvarets Stasjon Mågerø.  Han har fire års erfaring fra NATO stilling ved Combined Air Operation Centre 1 i Danmark. Han har deltatt i internasjonale operasjoner i Litauen.  

Skarsvåg har militær utdanning fra Luftkrigsskole I og II, Forsvarets Stabsskole I og Militære Fellesoperasjoner (VOU). Han har en mastergrad i innovasjon og kunnskapsledelse fra HINT/Copenhagen Business School og masteroppgaven omhandlet hvordan veiledning ble utført ved Luftforsvarets Lederutviklingsprogram for mellomledere.

Han har hatt undervisnings- og øvingsansvar for kadetter ved Luftkrigsskolen siden 2007 og frem til dd. Programmene og leveransene til kadettene er forskningsbaserte og studiepoengs givende.

Skarsvåg har siden 2020 vært fagansvarlig for Samlingsbasert etterutdanning for flyvere og navigatører. Dette er et oppdrag FHS løser på vegne av Luftforsvaret.

Skarsvåg har i perioden 2012–2018 ledet Base Camp - et lederutviklingsprogram for militære og sivile mellomledere i Luftforsvaret.

Skarsvåg har siden 2022 hatt ansvaret for Forsvarets mentorprogram, som er et lederutviklingsprogram med mentoring for toppledere i Forsvaret. Programmets målsetting er å utvikle ledere og ledelsesprosesser i Forsvarets høyere ledersjikt.

I samarbeid med Christina Stokkeland har han utviklet, og i flere år gjennomført fordypningsstudiet for kadetter «Veiledning som praktisk fundament for ledelse» (15 studiepoeng).

Skarsvåg har også en egen blogg om lederskap og læring, og holder nå på å skrive en bok om veiledning (planlagt utgitt i 2024).

    • Ledelse og utvikling av ledere og ledelsesprosesser
    • Ledelses- og læringskultur i Forsvaret
    • Organisatorisk læring
    • Veiledning som pedagogisk verktøy for utvikling av individ og grupper
    • Sertifisert gjennomfører av MIL 360, NEO-PI3 (Big Five), IDI (Interpersonal Dynamics Inventory) og JTI (Jungiansk typeindeks).