Skeie, Johanne Jensen_1

Johanne Jensen Skeie

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Forsker
Telefon: +4746954220

Johanne er forsker tilknyttet Cyberprogrammet ved Institutt for forsvarsstudier, og FHS FoU-programmet Informasjonskrigføring og datadrevet forsvar. Hun er interessert i hvordan kunstig intelligens påvirker internasjonal sikkerhet, AI-sikkerhet og staters militære AI-strategier, og arbeider med et akademisk bokkapittel om påvirkning av AI-systemer som fremtidens sikkerhetspolitikk. Hun er også interessert i klima, sikkerhet, og forsvar, og har publisert en IFS Insight titulert «Why should the Norwegian Armed Forces care about climate change?». 

Hun har mastergrad i International Security fra Sciences Po Paris, våren 2018, ved Paris School of International Affairs (PSIA), og skrev masteroppgave om det norske Forsvarets implementering av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Hun har en Bachelor of Arts i transatlantiske studier fra Sciences Po Paris, ved det euro-amerikanske programmet i Reims. Høsten 2015 og våren 2016 var hun på utveksling til King’s College London, med fordypning i internasjonale og europeiske studier. 

    • Teknologiutvikling, kunstig intelligens og internasjonal sikkerhet 

    • Militære AI-strategier og AI-samarbeid 

    • Klimaendringer og internasjonal og nasjonal sikkerhet og forsvar 

    • Forsvaret og FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet