Thomas Slensvik

Thomas Slensvik

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Hovedlærer
Tittel
Orlogskaptein

(f. 1974) Orlogskaptein Thomas Slensvik startet sin tjeneste i Sjøforsvaret i 1993 og har tjenestegjort på diverse marinefartøyer og Sjøforsvarets Taktikksenter før han begynte på Forsvarets Høgskole. Han har utdannelse fra Sjøkrigsskolen, Bachelor i retorikk og medievitenskap, og Master i militære studier.  

Slensvik har bred erfaring fra marinen innenfor overflate- og luftkrigføring, og har jobbet med militærstrategi, operasjoner og doktriner. Han har i tillegg internasjonal erfaring fra to maritime deployeringer.