Sookermany, Anders McD

Anders McDonald Sookermany

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Hovedlærer
Telefon: +4799092342

Sookermany (f. 1967) arbeider som hovedlærer og forskningsleder ved FHS/Stabsskolen (STS), og er også programansvarlig for masterprogrammet ved STS.

Han har sin utdanning fra Luftforsvaret, doktorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo i tillegg til hovedfag i idrett fra Norges idrettshøgskole.

Hans forskningsinteresse er relatert til trening, prestasjon og kultur i militær praksisfellesskap. Han underviser i vitenskapsteori ved høgskolen og arbeider for tiden med utvikling av en "Handbook of Military Sciences" og med prosjektet "Læring under risiko". 

I tillegg har Sookermany deltatt i flere nasjonale og internasjonale komiteer, råd og arbeidsgrupper, og er blant annet redaktør i Scandinavian Journal of Military Studies og redaksjonsmedlem i Armed Forces & Society.