Sørlie, Sigurd3

Sigurd Christian Sørlie

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Førsteamanuensis

Sigurd Sørlie ​(f. 1975) har en cand. philol. med historie hovedfag fra Universitetet i Oslo 2004, en MA i historie, University of Exeter 2006 og en ph.d. fra Universitetet i Oslo (2015). 

Sørlie har vært ansatt ved Institutt for forsvarsstudier siden mai 2014. Han var tidligere doktorgradsstipendiat ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Er leder av Senter for sivil-militære relasjoner. ​​​

    • Krig og minnekultur
    • Norsk forsvarshistorie
    • Militærhistorie
    • Andre verdenskrig