Stokkeland ny

Christina Stokkeland

Avdeling
Luftkrigsskolen (LKSK)
Stilling
Hovedlærer
Tittel
Major

Major Christina Stokkeland er hovedlærer militær ledelse ved Forsvarets høgskole/Luftkrigsskolen.

Stokkeland har i overkant av 35 års tjeneste som offiser i Forsvaret, og har ledererfaring innen logistikk- og forvaltning ved ulike stasjoner/avdelinger i Luftforsvaret, samt undervisning og forskningserfaring fra ulike utdanningsavdelinger i Forsvaret. Hun har deltatt i internasjonale operasjoner i Afghanistan.  

Stokkeland har militær utdanning fra Luftkrigsskole I og II, Forsvarets Stabsskole I og Militære Fellesoperasjoner (VOU). Hun har en mastergrad i ledelse fra NTNU og masteroppgaven omhandlet hvilken betydning Luftkrigsskolens pedagogiske modell har hatt for mestring i internasjonale operasjoner.

Stokkeland hadde ansvaret for Forsvarets mentorprogram (tidligere Luftforsvarets mentorprogram) fra 2012 til 2022. Programmet har til hensikt å utvikle lederskapet i Forsvarets høyere ledersjikt. Hun har vært sentral i lederutviklingen i Luftforsvaret og Forsvaret, blant annet som ansvarlig for forannevnte program, samt Base Camp - et lederutviklingsprogram for militære og sivile mellomledere i Forsvaret i perioden 2005-20018, og for kadetter ved Luftkrigsskolen siden 2002 og frem til dd. Begge programmene og leveransene til kadettene er forskningsbaserte og studiepoengs givende.

I samarbeid med Kåre Inge Skarsvåg har hun utviklet og i flere år gjennomført fordypningsstudiet for kadetter «Veiledning som praktisk fundament for ledelse» varighet ca 9 uker, 15 studiepoeng.

Utover dette støtter Stokkeland avdelinger og grupper i Forsvaret med lederutviklingsaktivitet, prosjekter innenfor mentorering og kurs innenfor selvmordsforebygging.

  • Ledelse og utvikling av ledere og ledelsesprosesser
  • Ledelses- og læringskultur i Forsvaret
  • Mentoring og Veiledning som pedagogiske verktøy for utvikling av individ, grupper og organisasjoner.
  • Stress og mestring av stress i hverdagen og i/etter krevende situasjoner
  • Ivaretakelse av personell som har vært utsatt for stressbelastning
  • Selvmordsforebyggende arbeid i Forsvaret og samfunnet. Sertifisert kursholder
  • Sertifisert gjennomfører av MIL 360, IDI (Interpersonal Dynamics Inventory) og JTI (Jungiansk typeindeks).