Strand Gisle (2)

Gisle Strand

Avdeling
Sjøkrigsskolen (SKSK)
Stilling
Høgskolelektor
Telefon: 55518714

(f. 1963) Marineingeniør/Sivilingeniør. Utdannet ved Sjøkrigsskolen, NTNU, MIT/USN. Maskinoffiser i Marinen og ved Sjøforsvarets Forsyningskommando i tidsrommet 1991 – 1999. Har siden jobbet ved Sjøkrigsskolen som høyskolelektor/hovedlærer innen skips- og maskintekniske fag. Er ved siden av det også bestyrer for Sjøkrigsskolens hydrodynamiske og mekaniske laboratorier samt den skipstekniske simulatoren. Ansvarlig for koordinering og oppfølging av STCW- områder for maskinlinjen. Sakkyndig for NOKUT og Dansk Akkrediteringsinstitutt innen området maritim utdanning.

Strand er emneansvarlig for:

  • ING2309 Termodynamikk og varmeoverføring
  • ING3314 Marint framdriftsmaskineri
  • ING3303 Marinefartøy, flyteevne og konstruksjon
  • ING3310 Marine turbomaskiner
  • ING3392 Marine maskinerisystemer og overlevelsesevne
  • OPG3301 Bacheloroppgave
  • ING0301 Skipsteknisk og våpenteknisk seilas
  • ING0302 Grunnleggende verkstedopplæring
  • ING0309 Motorteknisk verkstedopplæring
  • ING0310 Fartøyteknisk verkstedopplæring skipsteknisk