Knut Ola Naastad Strøm

Avdeling
Luftkrigsskolen (LKSK)
Stilling
Førsteamanuensis

Knut Ola Naastad Strøm (f. 1986) har en doktorgrad i økonomisk historie fra Götebrogs Universitet fra 2019, og har også vært postdoktor ved «Fate of Nations»-forskningsprosjektet ved NTNU.  

Strøm har siden høsten 2020 arbeidet på Luftkrigsskolen, hvor han underviser i luftmaktsteori, luftmaktsanvendelse, nyere historie, og sikkerhetspolitikk. Forsknings- og spesialfelt inkluderer i tillegg skandinavisk sikkerhet, transatlantiske relasjoner, samt vestlig økonomisk krigføring.   

    • Luftmakt
    • Norsk og europeisk sikkerhetspolitikk
    • Anvendelse av økonomiske virkemidler og sanksjoner i internasjonal politikk