Tor Ivar Strømmen

Avdeling
Sjøkrigsskolen (SKSK)
Stilling
PhD-stipendiat