Sulen Henning-sksk

Henning Sulen

Avdeling
Sjøkrigsskolen (SKSK)
Stilling
Seksjonsleder
Tittel
Orlogskaptein/KNMT Navkomp.