LARGE-5_Bjørnar Sverdrup-Thy

Bjørnar Sverdrup-Thygeson

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Seniorforsker

Bjørnar Sverdrup-Thygeson forsker på kinesisk utenrikspolitikk, geoøkonomiske virkemidler, og forholdet mellom Kina og Europa.

Han har bakgrunn i Kina-studier og internasjonale relasjoner, med mastergrader fra universitetet i Oxford og NMBU, i tillegg til studieopphold ved flere kinesiske universiteter. Han har doktorgrad i internasjonale relasjoner fra London School of Economics (LSE), var tidligere ansatt som seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), og har undervisningserfaring fra bl.a. LSE, UiO, og NMBU.

For tiden jobber han med forskning på Kinas forhold til Europa, og økonomiske virkemidler i kinesisk utenrikspolitikk. han også bidratt med Kina-analyser i norske og internasjonale medier, og har en rekke publikasjoner om temaer innen kinesisk utenrikspolitikk.

    • Kinesisk utenrikspolitikk
    • Geoøkonomi
    • Kina–Europa relasjoner