Thomstad, André Berg_Oblt

André Berg Thomstad

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Hovedlærer
Telefon: 93496187

(f. 1971) Oberstløytnant André Berg Thomstad er hovedlærer ved Seksjon for militærstrategi og fellesoperasjoner. 

Thomstad har foruten militær utdanning fra Hæren, en mastergrad i militære studier fra Forsvarets Høgskole.

Han har variert tjeneste fra Hæren og Heimevernet, med spesialisering innen artilleri/luftvern, og erfaring fra internasjonale operasjoner på Balkan.

    • Nasjonal krisehåndtering
    • Beredskap
    • Forsvarets bistand til politiet
    • Planlegging av militære fellesoperasjoner